CLIL = Content and Language Integrated Learning.

Daar word je niet veel wijzer van, toch? Concreet betekent het dat de school vakken mag aanbieden in het Frans, Engels of Duits. Zo zou je dus bijvoorbeeld geschiedenis in het Frans of chemie in het Engels kunnen volgen. Misschien spring je nu niet meteen een gat in de lucht bij dit nieuws, maar laat het eens even bezinken. Onderzoek heeft immers al aangetoond dat “CLIL-leerlingen” niet alleen een grotere taalbeheersing en meer spreekdurf aan de dag leggen, maar ook de inhoud van dat vak beter verwerken. De vreemde taal dwingt je als het ware om na te denken waarover de leerstof gaat en leidt net daarom tot diepere inzichten. 

pdfinfobrochure CLIL