Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze scholen. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

Voor zowel Sint-Ursula Klimop (lagere school), Sint-Ursulamiddenschool(eerste graad secundair), Sint-Ursula-instituut (2de en 3de graad TSO en BSO) als Sint-Ursulalyceum (2de en 3de graad ASO) is dat Katholiek Onderwijs Regio Lier of kortweg KOR-Lier.