Onze leerlingen van de eerste graad (SUM), van de tweede graad en het vijfde jaar (SUL) en vanaf het 4de jaar (SUI)  worden verondersteld een laptop te huren. De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen, een eigen laptop (van thuis) gebruiken is dus niet mogelijk. 
De volledige bestelprocedure loopt via de firma "Signpost Academic Shop'. In principe huurt u een laptop voor 3 jaar, eventueel kunt u de laptop ook meteen aankopen. Mogen we u vragen om dit zo snel mogelijk na uw inschrijving op onze school in orde te brengen.In onderstaande documenten vindt u alle benodigde informatie terug (schooljaar 2020-2021):

pdfbestelprocedure_20-21.pdf

pdfbrochure_laptops_20-21.pdf

pdfonze visie op laptops

Tot slot kan je hier ook nog nalezen wat er met de laptop moet gebeuren als de leerling onze school verlaat. Je kunt ook onderstaand document aanklikken:

pdfStappenplan laptop eigen gebruik

 

SCREENCAST UITLEG LAPTOPS
DOOR TOM VAN HOOF (laptopverantwoordelijke Campus Sint-Ursula)

 

CLIL = Content and Language Integrated Learning.

Daar word je niet veel wijzer van, toch? Concreet betekent het dat de school vakken mag aanbieden in het Frans, Engels of Duits. Zo zou je dus bijvoorbeeld geschiedenis in het Frans of chemie in het Engels kunnen volgen. Misschien spring je nu niet meteen een gat in de lucht bij dit nieuws, maar laat het eens even bezinken. Onderzoek heeft immers al aangetoond dat “CLIL-leerlingen” niet alleen een grotere taalbeheersing en meer spreekdurf aan de dag leggen, maar ook de inhoud van dat vak beter verwerken. De vreemde taal dwingt je als het ware om na te denken waarover de leerstof gaat en leidt net daarom tot diepere inzichten. 

pdfinfobrochure CLIL

 

Alle details per studierichting (bijvoorbeeld de lessentabellen) vindt u op de afzonderlijke websites van onze deelscholen. Hieronder vindt u een algemeen overzicht van ons studieaanbod voor het schooljaar 2020-2021:

002StudierichtingenUitnodiging